WelThuis zet inwerkperiode in

Zorginstelling WelThuis, met vestigingen in onder andere Zoetermeer en Gouda, start met een project waarbij ze toekomstig personeel voorafgaand aan de opleiding een paar maanden laten kennismaken met het vak. Zo kunnen ze kijken of hun verwachtingen van het werk in de zorg overeenkomen met de realiteit. Op die manier wil WelThuis personeelsuitval tegengaan. Dit meldt Omroep West.  

Landelijk stopt ongeveer veertig procent van de startende zorgmedewerkers er na twee jaar mee. Dit draagt bij aan het grote personeelstekort in de zorg. Bij WelThuis staan op dit moment twintig vacatures open en de verwachting is dat hier de komende drie jaar nog honderd bijkomen door pensionering van werknemers. Hoewel meer jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg, neemt dit niet het probleem van personeelsuitval weg. De zorginstelling wil dit voor zijn door ze te laten starten als aspirant-leerling. Na drie maanden van dichtbij te hebben gezien hoe het in de realiteit gaat, kunnen studenten een afweging maken: past het werk bij mij of niet? 

Stages spreiden over het jaar

Ook het spreiden van stages over het schooljaar kan helpen om meer leerlingen te begeleiden bij een stage. Omdat de stages vaak in dezelfde periodes vallen, is er in het begin van het schooljaar ruimte voor stagiairs maar later in het jaar niet. WelThuis is hierover in gesprek met scholen om dit beter op elkaar af te stemmen.

Begeleiding voor stagiairs

Hoewel er uit de regio van WelThuis en ook vanuit de instelling zelf meldingen van stagiairs kwamen dat zij er tijdens de stage alleen voor stonden, herkent WelThuis dat niet binnen de eigen organisatie. Monique Tent, HR-manager, zegt hierover: "Het kan zijn dat een leerling verderop in de leerjaren alleen staat op een woning, maar ondersteuning is nooit ver weg. Alleen staan bij ons is er niet bij." Eerder deze maand werd bekend dat veel stagiairs in de zorg stoppen met de opleiding omdat zij onder andere een burnout kregen en studievertraging opliepen door gebrek aan begeleiding bij de stage.

Door: Nationale Zorggids