Praktisch overzicht en stappenplan voor invoeren e-health in huisartspraktijk
Ter bevordering van het gebruik van e-health in de huisartsenzorg brengt het Nivel een handzaam overzicht uit (gratis te downloaden), met daarin niet alleen een heldere, beeldende beschrijving van zeven typen e-health-toepassingen, maar ook een bijbehorend implementatieplan in zes stappen. Dit meldt Nivel.
Uit eerder Nivel-onderzoek bleek dat er al veel verschillende e-health-toepassingen worden gebruikt en dat huisartsenpraktijken daar over het algemeen goede ervaringen mee hebben (meer hierover leest u in het nieuwsbericht ‘Positieve ervaringen van huisartsen en patiënten met veelbelovende e-health-toepassingen smaakt naar meer, met bijbehorend rapport). De Nivel-infographic die we in vervolg hierop uitgeven, biedt huisartsenpraktijken concrete handvatten om e-health daadwerkelijk te implementeren, zowel bij de zorgverlener als bij de cliënt. 
 

Overzicht van e-health-toepassingen én een bijbehorend implementatieplan

De infographic bestaat uit twee componenten: ten eerste een implementatieplan voor e-health en ten tweede een overzicht van al bestaande, veelbelovende typen e-health-toepassingen en de ervaringen daarmee. Enkele voorbeelden hiervan zijn digitale toepassingen voor informatievoorziening, communicatie en telemonitoring. 
 

Handig voor huisartsenpraktijken én beleidsmakers in de zorg

Door het handzame implementatieplan biedt de infographic aan huisartsenvoorzieningen en beleidsmakers handvatten om (gezamenlijk) e-health te implementeren en/of op te schalen. 
 
Lees meer over het onderzoek en bekijk de infographic op www.nivel.nl
 
Door: Nationale Zorggids