Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

De waardering van mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of cadeaubon is dit jaar veelal gelijk gebleven; hun inzet niet. Door het afschalen van de professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit coronajaar onmisbaarder dan ooit. Nu de feestelijke activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november in theaters, buurthuizen en bioscopen niet door kunnen gaan, vindt MantelzorgNL dat het geld dat hiermee op de plank blijft liggen, wél nog steeds bij mantelzorgers terecht moet komen. Dit meldt MantelzorgNL. 

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering in geld, cadeaubonnen of een attentie. De mantelzorgvereniging vergeleek met een steekproef hoe mantelzorgers dit jaar door gemeenten gewaardeerd worden, ten opzichte van vorig jaar. In 85 procent van de gemeenten bleek de waarde van de mantelzorgwaardering ongewijzigd. In een paar gemeenten was het geldbedrag fors gedaald, maar er zijn ook gemeenten waar het is gestegen. In grote lijnen kan geconcludeerd worden dat de mantelzorgwaardering in vergelijking met 2019 hetzelfde is gebleven.

‘Erken de grote inzet van mantelzorgers’

Wat niet vergelijkbaar is, is de extra zorg die mantelzorgers in dit coronajaar hebben geleverd. En nog steeds vangen zij de ontstane tekorten in de professionele zorg op, wanneer de thuiszorg wegvalt, de dagbesteding wordt stopgezet en de eenzaamheid toeneemt. “De schijnwerpers staan op de helden in de professionele zorg, maar op de Dag van de Mantelzorg is het belangrijk dat gemeenten ook de grote inzet van mantelzorgers erkennen”, zegt bestuurder Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL.

Geen feestelijkheden? Besteed geld wel aan mantelzorgers

De feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers gaan dit jaar veelal niet door. Daarom wordt overal hard gewerkt om mantelzorgers toch digitaal in het zonnetje te zetten. Wanneer de kosten hierdoor lager uitvallen dan begroot, is het zaak dat het overgebleven geld wel op een andere manier bij mantelzorgers terechtkomt, vindt MantelzorgNL.

Mantelzorgwaardering in Nederland

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Dit doen zij vaak met activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg, in combinatie met een individuele waardering. Jaarlijks krijgen zij een budget voor het waarderen én ondersteunen van mantelzorgers. Verreweg de meeste gemeenten waarderen hun mantelzorgers op of rondom de Dag van de Mantelzorg op dinsdag 10 november.

Door: Nationale Zorggids