Normal_rss_entry-262725

Van het leeuwendeel van de mensen die tijdens de eerste coronagolf in de zorg wilden helpen, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Zo'n 22.800 aanmeldingen kwamen tot in juni binnen bij het samenwerkingsverband Extra Handen voor de Zorg. Maar slechts 2.800 mensen hebben in die periode daadwerkelijk een tijdelijke werkplek gekregen, meldt de Commissie Werken in de Zorg in een rapport aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg.

Dat op veel mensen uiteindelijk geen beroep is gedaan terwijl in de zorg wel veel vraag bleef naar mensen, komt volgens de commissie door uiteenlopende redenen. Zo had een deel geen zorgdiploma of zorgachtergrond, wat wel een vereiste was. Verder worden reistijd en inzetbaarheid als obstakels genoemd.

Fricties

Maar het belangrijkste volgens de commissie waren de fricties in gevraagde en geboden diploma’s en competenties. "In algemene zin kan gesteld worden dat zorgorganisaties zaten te springen om extra zorgprofessionals, terwijl het aanbod van mensen die zich meldden om te komen helpen vooral bestond uit extra ‘handen’ die in ondersteunende zin een bijdrage zouden kunnen leveren."

Dat zoveel mensen aan de zijlijn zijn blijven staan, noemt de commissie een gemiste kans om mensen voor de langere termijn in de zorg binnen te halen. "Hoe mooi is het als mensen die een positieve ervaring opdoen door tijdelijk bij te springen in de zorg een carrière switch naar de zorg gaan overwegen?"

Niet effectief

De commissie schrijft dat het ingerichte proces niet erg effectief is geweest. Ze komt met een aantal aanbevelingen. Zo moet de hulpvraag beter afgebakend worden, zodat sprake is van "glasheldere verwachtingen aan de zijde van de zorgorganisatie én van de tijdelijke zorgmedewerker". Ook moet er aandacht uitgaan naar betere bemiddeling tussen vraag en aanbod. "Bemiddeling en plaatsing is een vak", aldus de commissie.

Door: ANP