Normal_vaccineren_coronavaccin_inenten

Artsen die ondanks het negatieve advies van de Gezondheidsraad toch 60-minners vaccineren met AstraZeneca, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke schade die eruit voortkomt. Daarbij maakt het niet uit de patiënt instemt met vaccinatie. Hiervoor waarschuwt het collectief VvAA. Dit meldt VvAA. 

Een senior jurist gezondheidsrecht van de VvAA legt uit dat toestemming van een patiënt vanuit juridisch perspectief niet betekent dat een arts van de professionele norm mag afwijken. Gaat een arts tegen het advies van de Gezondheidsraad in, dan heeft de arts mogelijk niet gehandeld in overeenstemming “met de op hem rustende verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.”

Verklaringen houden geen stand

Patiënten die bereid zijn om een verklaring te ondertekenen die vastlegt dat zij op de hoogte zijn van de mogelijke bijwerkingen, houdt geen stand. Deze patiënten mogen een arts alsnog aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zogenoemde exoneratieclausules mogen niet gebruikt worden en indien wel gebruikt, worden deze nietig verklaard.

De VVaA stelt begrip te hebben voor de lastige situatie waarin huisartsen zich bevinden, maar raadt hen aan om het advies van de Gezondheidsraad te volgen. 

Door: Nationale Zorggids