Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

MantelzorgNL heeft laten berekenen wat de waarde van mantelzorg per gemeente is. Uit het onderzoek dat door Ecorys is uitgevoerd blijkt die waarde per gemeente in de miljoenen te lopen. Ook is berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In Groningen zou dat de gemeente jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112 miljoen euro. 

In maart van dit jaar becijferde Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen. De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op www.mantelzorg.nl/waardevanmantelzorg

Bescheiden investering

Door deze cijfers per gemeente in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen en het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd. Zo zijn er in De Bilt (ruim 42.000 inwoners) 13.000 mantelzorgers actief die in totaal 3,9 miljoen uur aan mantelzorg besteden. De waarde van hun inzet ligt tussen de 36 en 60 miljoen euro per jaar. Als zij door professionals vervangen moeten worden kost dat tussen 82 en 112 miljoen euro per jaar. Terwijl De Bilt vanuit het Rijk circa 300.000,- euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

Gemeentelijke tekorten

Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd.

Voorkom bezuinigingen

Over acht maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. MantelzorgNL roept lokale politieke partijen op om verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

Door: Nationale Zorggids