'Sterk beleid nodig voor minder bureaucratie in de zorg'

Minister-president Rutte gaf in de regeringsverklaring en het daarop volgende debat in de Tweede Kamer aan dat de bureaucratie in de zorg en de regeldruk bij zorgprofessionals actief moet worden aangepakt. De nieuwe VWS-ministers Kuipers en Helder, beiden met een achtergrond als ervaren bestuurders in de zorg, zijn voor de realisatie daarvan verantwoordelijk. Dat meldt ANP Expert Support.

Kennisorganisatie Vilans werkt al langere tijd met medewerkers van zorgorganisaties om zorgbureaucratie te verminderen, onder andere via het programma Ontregel de langdurige zorg (ORDLZ).

Vilans ziet dat het aanpakken van regeldruk en bureaucratie noodzakelijk is. Er is geen toekomstbestendige zorg mogelijk als werkplezier en ruimte voor zorgprofessionals niet voorop staan in de organisatie van de zorg. Het programma ORDLZ heeft samen met zorgprofessionals flinke stappen gezet voor duurzame oplossingen. Dit heeft inzicht gegeven in de volledige probleemstelling en geeft vijf effectieve oplossingsrichtingen om te werken aan regeldruk.

Zorg dat zorgprofessionals weten wat ze wel en niet moeten registreren en waarom. Daarnaast is het belangrijk dat ze de vaardigheden bezitten regels en registraties ter discussie te stellen en kritisch naar regels en registratie te kijken. Ook is het belangrijk dat ze de meerwaarde van regels en registraties in hun dagelijks werk ervaren door deze af te stemmen op die behoefte. Verder is het van belang om zorgprofessionals te vertrouwen in het omgaan met regels gesteund door een duidelijke visie, (door duidelijk beleid) en door de wetenschap dat fouten maken mag. Zet in op gemakkelijke werkprocessen en digitale systemen, die bijdragen aan zinvol en efficiënte registraties.

Bureaucratie

Het verminderen van bureaucratie in de zorg is niet simpel en vraagt doorzettingsvermogen. Er zijn helaas geen gemakkelijke, snelle oplossingen. Een sterk beleid met een duidelijke richting is daarbij noodzakelijk. Het is goed dat deze regering daar vanaf de start op inzet.

Door: Nationale Zorggids