'Bij een digitale nachtzuster verslapt de aandacht voor patiënt geen seconde'

Hulpbehoevende ouderen zijn straks voor zorg meer aangewezen op de digitale zorg. Dit schrijft minister Conny Helder voor Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. Haar plan om de zorg te digitaliseren betekent dat de zorg minder arbeidssintensief wordt, zegt Jeroen van Roon van Boer & Croon. Dit meldt ANP Expert Support. 

 

"De minister heeft groot gelijk", zegt Van Roon. "Iedereen die in de zorg werkt weet inmiddels dat nu al op allerlei plekken in het land de zorg in feite niet meer geleverd kan worden in de mate die we graag zouden zien. De mensen in het land moeten zich erop instellen dat zijzelf met mantelzorg een veel grotere bijdrage moeten leveren dan zij hadden voorzien. Nog pas gisteren was een vergelijkbare situatie voor de kinderopvang nationaal nieuws."

Niet de enige oplossing

"Zo hebben we het niet gewild. Veel meer gebruik maken van digitale middelen zal niet de enige oplossing zijn, maar recent onderzoek laat zien dat het wel een belangrijke bijdrage kan leveren."

Dat mensen hieraan moeten wennen is begrijpelijk, erkent Van Roon. "Het klinkt kil en onpersoonlijk. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Door zorgmedewerkers vrij te spelen voor datgene wat ze het liefst doen - echte zorg, gebaseerd op echt contact - kan juist het omgekeerde zich voordoen. En bovendien zijn digitale middelen - mits goed ingezet - ook nog eens beter dan traditionele vormen van zorg."

"Een ‘digitale nachtzuster’ houdt bijvoorbeeld de hele nacht, zonder één seconde in aandacht te verslappen, met volledig respect voor privacy, toezicht. Ook sociale contacten kunnen veel frequenter, en ook meer met gelijkgestemden, worden vormgegeven", legt de partner healthcare bij Boer & Croon uit. "De mogelijkheden zijn inmiddels uitgebreid. We omarmen het nog maar mondjesmaat."

Door: Nationale Zorggids