Spreekuur van de huisarts korter dan voor de coronapandemie

Wie hulp vraagt van de huisarts is vaker binnen vijf minuten klaar dan voor de coronapandemie, berekende onderzoeksinstituut Nivel. In het voorjaar van 2022 hielden huisartsen 35 procent meer consulten van een paar minuten dan in 2019.

Zulke korte gesprekken worden vaak via de telefoon of per e-mail gevoerd en dat is volgens Nivel ook meteen de mogelijke verklaring voor de toename van de afgelopen jaren. Omdat zowel huisartsen als patiënten tevreden zijn over het voeren van consulten op afstand is het volgens het instituut "denkbaar dat deze verschuiving in het type contact blijvend is".

Consulten

Het totaalaantal consulten bij de huisarts ligt weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Het aantal langere gesprekken, tot twintig minuten, lag begin dit jaar nog zo'n 10 procent onder het niveau van 2019.

Huisartsen gaan ook minder op huisbezoek dan voor de coronacrisis. Vooral bezoeken aan patiënten met chronische aandoeningen vinden een stuk (25 tot 30 procent) minder plaats. Hoe dat komt moet volgens Nivel nog verder worden onderzocht, maar "mogelijk is er een relatie met de hoge werkdruk voor huisartsen".

Door: ANP