Normal_normal_normal_tuchtcollege_stethoscoop

Het ziekenhuis van een internist-oncoloog en een verpleegkundige dienden samen een klacht in tegen de arts wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover onder meer de verpleegkundige. De internist droeg de verpleegkundige bovendien op om zelfstandig consulten uit te voeren en uitslagen van scans met patiënten te laten bespreken, terwijl zij daartoe niet bevoegd was. Het Regionaal Tuchtcollege bepaalde op basis daarvan dat de internist zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Hij ging hiertegen in beroep, maar dit beroep is verworpen door het Centraal Tuchtcollege. Dat betekent dat hij alsnog uit het BIG-register wordt geschrapt. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Sinds 2009 was de internist in het ziekenhuis werkzaam in het ziekenhuis. Hij leidde daar onder andere arts-assistenten op. De verpleegkundige was sinds 2020 werkzaam in het ziekenhuis en was in opleiding tot verpleegkundig specialist.

De internist heeft zich structureel grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van de verpleegkundige en andere collega’s. Hij raakte hen ongewenst aan, bejegende hen op een denigrerende manier, en stuurde seksueel getinte WhatsApp-berichten en maakte seksueel getinte opmerkingen naar de verpleegkundige. De internist heeft tegen de verpleegkundige gezegd dat hij haar moest beoordelen, zij dus moest oppassen en dat het ziekenhuis altijd achter hem zou staan.

Verder heeft de internist de verpleegkundige zelfstandig, zonder zijn supervisie, consulten met patiënten laten doen, waarbij zij uitslagen van scans moest doorgeven. Ten slotte heeft de internist enkele keren zonder toestemming het patiëntendossier van de overleden moeder van de verpleegkundige bekeken.

Alle klachten gegrond verklaard door Regionaal Tuchtcollege

Het RTG verklaart alle klachtonderdelen gegrond. De internist heeft zich niet professioneel gedragen door de verpleegkundige te omhelzen en WhatsApp-berichten te sturen. Het meedelen van (ongunstige) uitslagen van scans en andere onderzoeken (het ‘slechtnieuwsgesprek’) is juist een taak van de medisch specialist. De internist had dit niet aan de verpleegkundige mogen overlaten. Door te zeggen dat de verpleegkundige de opdrachten had kunnen weigeren, miskent de internist zijn positie als meerdere van de verpleegkundige en als opleider en de hieruit voortvloeiende afhankelijke positie.

Het RTG legt aan de internist de maatregel van doorhaling van zijn inschrijving in het BIG-register op. Ondanks dat hij zowel door de vakgroep als door het ziekenhuis op zijn gedrag is aangesproken, een schriftelijke waarschuwing van het ziekenhuis heeft gekregen en een coachingstraject heeft gevolgd, is de internist tijdens en na dit coachingstraject op verschillende fronten weer de fout ingegaan.

Centraal Tuchtcollege verwerpt beroep

Het CTG is van oordeel dat het RTG de klacht terecht en op goede gronden in alle onderdelen gegrond heeft verklaard. De internist heeft het CTG onder meer verzocht om een lichtere maatregel op te leggen. Maar hier gaat deze niet in mee. De internist heeft het Centraal Tuchtcollege er niet van kunnen overtuigen dat hij niet meer in zo’n situatie terechtkomt.

Door: Nationale Zorggids