'1 miljard euro nodig om lonen VVT-personeel gelijk te trekken met bedrijfsleven'

Vakbond FNV is blij met de goedkeuring van de leden voor de nieuwe cao voor de Verplegings- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), maar vindt ook dat het hiermee niet klaar is. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "We willen afrekenen met de salarisachterstand ten opzichte van het bedrijfsleven. 20 jaar lang lopen de zorgmedewerkers al 6 tot 9 procent achter in beloning. Dat moeten we als samenleving niet langer accepteren." Dit meldt FNV.

 

In de nieuwe cao stijgen de lonen tussen de 10 en 14 procent. Daarmee wordt de inflatie grotendeels gecompenseerd, maar de achterstand niet. De Haas: "Om de lonen in de VVT gelijk te trekken met de lonen in het bedrijfsleven is ongeveer 1 miljard euro nodig. Dat geld moet uit Den Haag komen."

8-puntenplan

Er is door de vakbonden sinds december met de werkgevers onderhandeld over deze nieuwe cao. De Haas: "Er zat niet meer in. Maar ook de werkgevers zijn het met de vakbonden eens dat de werknemers meer verdienen. In november overhandigden vakbonden en werkgevers samen het manifest “De medewerker op 1” aan de Tweede Kamer. Een 8-puntenplan dat het werken in de VVT weer aantrekkelijker moet maken."

Voorrang vaste werknemers

Naast de loonsverhoging is er in de nieuwe cao afgesproken dat werknemers in vaste dienst eerste keus krijgen bij het maken van de roosters. De Haas: "Hierdoor krijgen werknemers meer zeggenschap en grip op hun werk-privé balans, waardoor we, in ieder geval gedeeltelijk, de werkdruk kunnen verlagen." Verder zijn er afspraken gemaakt die de instroom en het behoud van jongeren moeten bevorderen. Voor deeltijdleerlingen wordt met ingang van de nieuwe cao alle lestijd als werktijd aangemerkt.

Zorginfarct

"Wie denkt dat we afstevenen op een zorginfarct heeft het mis. Het zorginfarct is er al. De werknemers in de VVT hebben al jarenlang te maken met hoge werkdruk, oplopende personeelstekorten en werknemers die liever als zzp’er in de sector werken omdat ze het anders niet volhouden. Het werk in de verpleeghuizen wordt steeds zwaarder en moet met minder collega’s gedaan worden. Het is nu zaak het te tij keren en de werkdruk nog verder te verlagen."

Door: Nationale Zorggids