Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

Curator Ronald Verdaas van LHV Declaratie Direct (LDD) gaat deze maand ruim 1,1 miljoen euro uitkeren aan enkele honderden huisartsen die de dupe werden van het faillissement van de declaratiedienst. Dat blijkt uit een analyse van het vijftiende curatorenverslag dat Verdaas onlangs deponeerde bij de rechtbank, zo meldt Medisch Contact.

LDD werd in 2006 opgericht om de declaraties van huisartsen bij zorgverzekeraars te verzorgen. In 2009 ging de onderneming failliet door te hoge kosten en administratieve chaos. De curator is nog steeds bezig met de gecompliceerde financiële afwikkeling. Zo probeert hij geld terug te krijgen van enkele honderden huisartsen, die volgens hem destijds acht miljoen euro te veel hebben ontvangen. Daartegenover staan enkele honderden huisartsen die juist nog miljoenen tegoed hebben van LDD, omdat een deel van hun declaraties nooit is betaald.

Die laatste groep huisartsen heeft in totaal vorderingen bij de curator ingediend met een waarde van ruim 22 miljoen euro. Bij een eerste uitkeringsronde is daarvan ongeveer de helft betaald. Deze maand verwacht de curator de tweede uitkeringsronde te doen, waarbij de huisartsen nog eens vijf procent van de vordering kunnen incasseren. Uit de uitkeringslijst blijkt dat er een enorm verschil zit tussen de schuldeisers. In sommige gevallen krijgen huisartsen bedragen terug van duizenden euro's, bij anderen gaat het om kleine bedragen.

Of de gedupeerde huisartsen in de toekomst nóg een substantiële uitkering krijgen, hangt vooral af van de mate waarin de curator succesvol is bij het incasseren van zijn claims op de huisartsen die mogelijk teveel hebben ontvangen. Binnenkort begint de curator met enkele proefprocessen, om de vermeende schuldenaars te dwingen tot betaling.

© Nationale Zorggids