Normal_zorgverzekeringen

(Novum) - De onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de vergoedingen die volgend jaar voor de zorg worden uitgekeerd dreigen te mislukken. Sommige verzekeraars bieden zo weinig dat ziekenhuizen daar onmogelijk van rond kunnen komen, staat volgens de NOS in een brief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die de omroep in bezit heeft.

De NVZ zou ook schrijven dat de ziekenhuizen onmogelijk kunnen tekenen voor de voorstellen. De verzekeraars zouden zeven tot vijftien procent op de zorgkosten willen korten. Een enkele maatschappij wil de kosten met meer dan twintig procent terugdringen.

In het zorgakkoord dat minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) in juli sloot met alle grote zorgorganisaties staat dat de zorgkosten maximaal met anderhalf procent mogen stijgen. Wat de verzekeraars nu bieden, ligt volgens de NVZ zo veel lager dan de maximale stijging die in juli is afgesproken dat er waarschijnlijk niet snel overeenstemming wordt bereikt.

Verzekeraars vinden het hun taak scherp in te kopen om zo de zorgkosten te beteugelen. Iedere zorgverzekeraar sluit met elk ziekenhuis een apart inkoopcontract. Daarin staat hoeveel zorg het ziekenhuis moet leveren en tegen welke prijs dat gebeurt.

De onderhandelingen moeten op 1 november zijn afgerond. De verzekeraars kunnen dan aangeven voor welke zorg hun patiënten verzekerd zijn en wat de kosten zijn. Als geen akkoord wordt bereikt, kunnen ziekenhuizen hogere tarieven rekenen dan wat de verzekeraars vergoeden.

De ziekenhuizen kondigen volgens de NOS in de brief aan minister Schippers in te schakelen. Zij krijgt volgende week op een ledenvergadering van de NVZ te horen wat de problemen zijn. Ook is een meldpunt geopend voor de klachten van de ziekenhuizen.