Logo_lpggz2

Het LPGGz (Landelijk Platform Ggz) vindt het 'een zwarte dag' nu de Jeugdwet vandaag definitief door de Eerste Kamer is aangenomen. De psychische zorg voor jongeren komt zodoende per 2015 bij de gemeenten te liggen en wordt uit het verzekerd pakket gehaald. 

Ondanks bijna 100.000 handtekeningen op een petitie, lobby- en protestacties en verschillende moties is het wetsvoorstel niet veranderd. “Het lijkt erop dat het voorkomen van gezichtsverlies bepalend is geweest bij de stemming en niet de positie van kwetsbare kinderen met een psychische aandoening,” aldus Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz. 
 
“Staatssecretaris van Rijn garandeert dat kinderen met een psychische aandoening ook na de overheveling gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Hij zegt toe dat het recht op zorg en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige psychische zorg voor kinderen wordt geborgd. Gemeenten zijn nadrukkelijk aan zet. In een kort tijdsbestek moeten zij een enorme kennisachterstand op het gebied van de jeugd-GGZ inhalen, en hun infrastructuur hierop inrichten. Wij gaan op korte termijn met de staatssecretaris om tafel om hierover duidelijke afspraken te maken, zodat geen kind tussen wal en schip valt.”
 
© Nationale Zorggids