Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

Als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg zal het basispakket per 1 januari 2015 worden uitgebreid. Het betreft onder meer overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en een ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg, zo laat minister Edith Schippers van VWS weten.

Door de overheveling worden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de levering van de zorg voor zintuiglijk gehandicapten en voor de verpleging en verzorging zonder verblijf. Daarnaast zal per 1 januari 2015 ook het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het basispakket worden opgenomen. Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz - maakt al onderdeel uit van het basispakket.

Geriatrische revalidatiezorg
Op dit moment heeft een patiënt alleen recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg wanneer deze direct aansluitend op een ziekenhuisopname wordt gestart. In de praktijk is er een kleine groep cliënten die geïndiceerd is voor geriatrische revalidatie, aansluitend op een ziekenhuisverblijf, maar daarvan afziet, ondanks goede voorlichting tijdens het ziekenhuisverblijf. Eenmaal thuis blijkt zo’n cliënt soms binnen enkele dagen spijt te krijgen en toch gebruik te willen maken van de voor de cliënt noodzakelijke, geïndiceerde geriatrische revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt geregeld dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf.

© Nationale Zorggids