Logo_levenmetkanker_logo_120x100

Verzekeraars gaan bekijken of de toelatingscriteria voor (ex-)patiënten met bepaalde vormen van kanker minder streng kunnen worden. Na langdurig overleg tussen verzekeraars en de patiëntenbeweging KWF/Levenmetkanker hebben de verzekeraars toegezegd dat ze gaan onderzoeken of te verzekerbaarheid van kankerpatiënten omhoog kan. Dat meldt het NRC.

Mensen die kanker hebben (gehad) worden vaak uitgesloten van verzekeringen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Wanneer ze wel worden toegelaten, zijn de regels erg streng. Voor (ex-)patienten met kanker gelden hoge toeslagen op de premies, die in sommige gevallen 50 procent hoger worden. Verzekeraars baseren de hoogte van de verzekeringspremies op internationale studies over levensverwachting van een groot aantal kankersoorten.

Volgens Bert Hendriks van Levenmetkanker zijn de cijfers waarop verzekeraars zich baseren niet meer actueel. 'We hebben in Nederland gedetailleerde kennis over de overlevingskansen van patiënten in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De overlevingskans na de diagnose kanker is hier de afgelopen jaren fors toegenomen.' Met name voor de kankersoorten met een goede prognose en relatief jonge patiënten kunnen de toelatingscriteria wel wat soepeler. Voor (ex-)patiënten met borstkanker, zaadbalkanker, melanoom en de ziekte van non-Hodgkin gaat het Verbond van Verzekeraars nu onderzoeken of zij zich makkelijker kunnen verzekeren.

© Nationale Zorggids