Logo_zn_zorgverzekeraars_nederland_logo

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich zorgen over berichten die ze ontvangen vanuit zorgkantoren waaruit blijkt dat de Wet langdurige zorg (Wlz) nu al leidt tot meer bureaucratie. Dat schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt deze organisatie. 

ZN wil dat er snel een toets komt waaruit duidelijk wordt in hoeverre er extra administratieve lasten ontstaan door de Wlz. Bij de snelle invoering van de Wlz is dit namelijk niet getoetst. Minder bureaucratie en institutionalisering was wel één van de doelstellingen van de Wlz, waarin de vraag van de cliënt centraal komt te staan.

Het is zorgelijk dat zorgkantoren nu al aangeven dat de wettelijke kaders van de Wlz juist meer procedures en meer juridische kaders bevatten dan de AWBZ, aldus ZN. Zorgkantoren constateren dat in de praktijk deze regels vooral leiden tot meer juridisering, langere doorlooptijd, extra procedures en administratieve lasten. 

© Nationale Zorggids