Logo_zn_zorgverzekeraars_nederland_logo

Het pgb-tarief waarmee pgb-houders in de Zorgverzekeringswet momenteel hun informele zorgverleners betalen, blijft ongewijzigd. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besloten na overleg met Per Saldo en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De overgangsperiode van het huidige pgb-tarief wordt tot uiterlijk 1 januari 2016 –  of tot het moment dat de wettelijke verankering eerder geregeld is – verlengd. Dat meldt ZN.

Dit besluit is genomen om onduidelijkheden en eventuele problemen bij pgb-houders te voorkomen, aldus ZN. Daarnaast is er meer tijd nodig om te komen tot het definitieve tarief voor informele zorg.  Komende periode voert het ministerie een evaluatie uit. De resultaten hiervan worden meegenomen in de wettelijke verankering die waarschijnlijk per 1 januari 2016 is geregeld.

Overgangscliënten, zo stelt ZN, die onder de AWBZ nog het hoge formele tarief mochten declareren, mogen dit ook doen onder de Zorgverzekeringswet. De overgangsregeling was in eerste instantie geldig tot 1 mei 2015.

© Nationale Zorggids