Normal_medicijn_medicatie_blisterverpakking

Petra van Holst, directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), noemt de geneesmiddelentekorten in Nederland een groot probleem. Ze vindt het daarom van groot belang dat er in de farmaceutische industrie meer transparantie komt. De industrie en groothandels samen moeten altijd voldoende voorraad aan geneesmiddelen hebben, zoals dat in de Geneesmiddelenwet staat. De zorgverzekeraars staan door deze tekorten ook voor een probleem, door hun zorgplicht ten opzichte van hun verzekerden. Dat meldt ZN.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door bijvoorbeeld verhuizende fabrikanten, productieproblemen of grondstoftekorten. Verzekeraars worden soms getroffen in hun preferentiebeleid doordat een voorgeschreven middel niet meer beschikbaar is, waardoor zij op zoek moeten naar een alternatief. “We doen er alles aan om problemen voor de patient te voorkomen. Ons streven is dat de patiënt het geneesmiddel krijgt dat hij nodig heeft tegen zo laag mogelijke kosten voor de premiebetalers”, zegt Van Holst.

ZN roept fabrikanten en groothandels op om samen met het ministerie van Volksgezondheid het geneesmiddelentekort op te lossen. De belangenorganisatie wijst op het belang van een goed signaleringssysteem, waarmee tekorten snel in beeld worden gebracht. Van Holst vindt het onaanvaardbaar dat apothekers en apothekersassistenten te maken krijgen met agressie van klanten, terwijl de verantwoordelijkheid ligt bij de fabrikanten en groothandels.  Agressie is echter volgens haar een verschijnsel waar veel mensen in de dienstverlening mee te maken krijgen. “Het is dus hiermee niet een-op-een aan geneesmiddelentekorten toe te schrijven”, aldus Van Holst. 

Door: Redactie Nationale Zorggids