Normal_ouderen_ouderenzorg

Op vrijdag 23 maart houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bijeenkomst waar zorgkantoren goede voorbeelden delen om de wachttijden in de langdurige zorg aan te pakken. Goed presterende zorgkantoren weten wie waarom op de wachtlijst staat en helpen cliënten naar passende zorg die zo veel mogelijk aansluit op hun wensen. Dat meldt de NZa. 

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de aanpak van de wachttijden in de langdurige zorg. De NZa controleert of zorgkantoren weten wie, waarom op de wachtlijst staat en deze wachtenden tijdig bemiddelt naar passende zorg. Daarnaast moet voor wachtenden duidelijk zijn waarvoor zij bij het zorgkantoor terecht kunnen.

De zorgkantoren zetten in op het informeren van cliënten, maar het blijft een uitdaging om op het juiste moment met de cliënten in contact te komen. Goede initiatieven zijn bijvoorbeeld afspraken met zorgverleners over hoe het zorgkantoor in contact kan komen met cliënten en het samen met partners, zoals gemeenten, organiseren van bijeenkomsten en spreekuren voor cliënten of naasten.

De NZa verwacht van zorgkantoren dat ze actie blijven ondernemen voor cliënten die langer dan de Treeknorm wachten op passende zorg. Soms willen cliënten zelf langer wachten, bijvoorbeeld op een plek bij een locatie van voorkeur. Dit kan, maar dan moet duidelijk zijn dat de omstandigheden en de wens van de cliënt niet wijzigen. Inzicht in de persoonlijke situatie van de cliënt is daarom essentieel, aldus de Zorgautoriteit. Een positieve ontwikkeling is dat in 2017 het aantal niet-actief wachtenden is afgenomen met meer dan 5 procent. Het aantal niet-actief wachtenden dat nog geen zorg ontvangt is zelfs afgenomen met bijna 25 procent.

Eind 2017 heeft de Nza controles bij zorgkantoren uitgevoerd om te bekijken of de gemaakte afspraken werden uitgevoerd. De toezichthouder ziet dat zorgkantoren op verschillende terreinen vooruitgang boeken. Het inzicht in de sociale context van wachtenden en de wensen van klanten blijft echter een belangrijk punt van aandacht. Zorgkantoren moeten bij het inkopen van de zorg voor hun verzekerden beter rekening houden met bijvoorbeeld religie en culturele achtergrond. Ook moeten ze beter volgen of de zorg voor opgenomen cliënten nog wel aansluit op de veranderende situatie van de cliënt.

Door: Redactie Nationale Zorggids