Normal_paracetamol

Vorige week liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg weten het advies van het Zorginstituut om vitamine D, zware paracetamol en mineralen uit het basispakket te halen, over te nemen. Het Reumafonds vindt dit een zeer onverstandig en ongewenst besluit met grote nadelige consequenties voor mensen met een reumatische aandoening. Het is een kostenbesparing die volledig voor rekening komt van de chronische patiënt. Dat meldt het Reumafonds. 

Het Zorginstituut heeft in 2016 een advies uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het basispakket te halen om kosten te besparen. Het gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist te koop zijn, zoals vitamine D, paracetamol 1000 mg, kalktabletten en foliumzuur. Voor mensen met reuma zijn deze middelen een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling. Het besluit van de minister om het advies van het Zorginstituut te volgen heeft voor mensen met reuma dan ook grote consequenties, aldus het Reumafonds

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen Reumafonds: “Dit besluit werkt onveilig gebruik van medicijnen in de hand, omdat medicatiebewaking zoals controle op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen door de apotheek vervalt met deze maatregel. Deze middelen zijn voor mensen met reuma geen zelfhulpmiddelen maar effectieve geneesmiddelen die onderdeel zijn van een behandeling. Daar moet controle op zijn.”

Ook ontstaat door dit besluit ​het risico dat mensen met reuma de middelen niet meer of minder gaan gebruiken. “Het niet meer nemen van vitamine D en kalktabletten bij osteoporose kan leiden tot botbreuken. Het niet meer nemen van foliumzuur bij methotrexaat kan leiden tot stoornissen in de leverfunctie of bloedaanmaak. Situaties die ernstige invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met reuma”, aldus de Jong.

Het niet meer vergoeden van deze middelen, betekent ook weer een extra kostenpost voor mensen die afhankelijk zijn van medicatie. Voor bijna 200.000 gebruikers betekent dit besluit een extra kostenpost tot boven de 80 euro en voor 100.000 mensen is dit zelfs meer dan 150 euro per jaar. Zij betalen deze medicatie vanaf 2019 zelf. Naast de maximale 250 euro eigen bijdrage voor medicijnen die ze per jaar al kwijt zijn. 

Door: Redactie Nationale Zorggids