Logo_zilveren-kruis-logo

Om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren heeft Zilveren Kruis, samen met de ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), drie koplopers geselecteerd op het gebied van prostaatkankerzorg Het gaat daarbij in het bijzonder om prostaatkankeroperaties. Dit meldt Zilveren Kruis.

De drie ziekenhuizen die geselecteerd zijn als beste aanbieders op het gebied van prostaatkankeroperaties zijn: het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis. Ook voor de gehele prostaatzorg, in netwerkverband, hebben zij het beoordelingsteam weten te overtuigen dat zij een koploperpositie innemen.

Koplopers krijgen voorkeurscontract

De geselecteerde ziekenhuizen worden met ingang van 1 januari 2019 door Zilveren Kruis beloond met een driejarig, volumevrij contract voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “De selectie van deze drie koploperziekenhuizen draagt eraan bij dat prostaatkankeroperaties steeds meer plaatsvinden in gespecialiseerde ziekenhuizen. Daar zijn we heel blij mee, het komt de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden aanzienlijk ten goede.”

Concentratie van behandelingen

De zorg voor prostaatkankerpatiënten in Nederland is goed, maar onderzoek heeft aangetoond dat patiënten na afloop veel minder complicaties en bijwerkingen als impotentie en incontinentie ervaren wanneer zij geopereerd zijn door een gespecialiseerd team met veel ervaring. Op basis van onderzoek verhoogt de Nederlandse Vereniging voor Urologen (NVU) de norm voor prostaatkanker operaties voor 2019 naar ten minste 100 operaties per ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de ziekenhuizen die aan deze norm voldoen vervolgens uitgenodigd deel te nemen aan de selectie voor koploperziekenhuis.

Keuzevrijheid voor de patiënt

PKS, NFK en Zilveren Kruis hebben de aanmeldingen geanonimiseerd beoordeeld op diverse criteria waaronder huidige aantoonbare kwaliteit, toekomstige kwaliteit, samenwerking en patiëntbetrokkenheid en de ambities die ze hierop hebben. “Wij vinden het belangrijk om onze verzekerden de mogelijkheid te bieden naar de beste ziekenhuizen te gaan”, vertelt Gerrits. Naast de koplopers krijgen ook de ziekenhuizen die aan de nieuwe norm voldoen onder reguliere voorwaarden een contract aangeboden. “Het blijft natuurlijk de keuze van onze verzekerden zelf waar zij het liefst de behandeling ondergaan.”

Door: Redactie Nationale Zorggids