Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de afgelopen tijd veel meldingen gekregen van zorgaanbieders over de contractering. Dat blijkt uit de rapportage ‘Aan de slag met meldingen’ over het derde kwartaal van 2018. Het merendeel van deze meldingen ging over de contractering in de huisartsenzorg en de paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie orthopedische zorg) en hulpmiddelen. Dit meldt NZa. 

Als het proces van contracteren goed verloopt hebben mensen eerder duidelijkheid over welke zorg door welke zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dit is belangrijk om een goede keuze te kunnen maken voor een zorgverzekering. In totaal zijn er vanaf april bijna 800 vragen en meldingen van paramedici binnengekomen over de contractering.

Zorgverzekeraars kopen zorg in zodat hun verzekerden de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor sluiten ze contracten. Zorgaanbieders kunnen zich bij de NZa melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerregels van de NZa houden. Bijvoorbeeld wanneer een verzekeraar een te korte reactietijd heeft of tussentijds wijzigingen niet op tijd en op de juiste manier bekend maakt. Dit heeft geleid tot 2 toezichtsonderzoeken bij verschillende zorgverzekeraars. Daarnaast bleek bij een zorgverzekeraar de zorgzoeker niet compleet. Deze is op verzoek van de Zorgautoriteit inmiddels aangepast.

Toezicht NZa

De NZa heeft naar aanleiding van de meldingen gesproken met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en paramedici over de knelpunten. Uit de meldingen komt naar voren dat de contractering erg stroef verloopt. De NZa heeft een analyse maakt van alle meldingen en stuurt iedere zorgverzekeraar dit jaar een overzicht van alle zaken die gemeld zijn over de betreffende verzekeraar bij de NZa. Ze willen dat zorgverzekeraars de meldingen serieus oppakken en de NZa informeren over de acties. Het is in het belang van alle partijen dat de contractering soepel verloopt.

Niet verplicht

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn niet verplicht om met elkaar te onderhandelen of een contract af te sluiten. Als het gaat om zorg in de basisverzekering (zoals chronische fysiotherapie en logopedie) moet de zorgverzekeraar er wel voor zorgen dat hij aan de zorgplicht voldoet. Hij zal dus genoeg contracten moeten afsluiten met zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat zijn verzekerden gedurende het jaar de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Door: Redactie Nationale Zorggids