Normal_martini_ziekenhuis_logo

Het Martini Ziekenhuis is met ingang van 1 januari 2019 overgegaan op Horizontaal Toezicht. Daarmee volgt het ziekenhuis de vijf pilot-ziekenhuizen op. Voorafgaand aan de overgang is een intensief samenwerkingstraject met Menzis doorlopen. De afspraken over Horizontaal Toezicht zijn bij het Martini Ziekenhuis geïntegreerd in de meerjarenafspraken. Grote voordelen zijn sneller en beter inzicht in de zorgkosten voor patiënten en minder werkdruk en minder kosten voor beide organisaties. Dit meldt Martini Ziekenhuis. 

“Het doel van Horizontaal Toezicht is dat we als ziekenhuis onze zorg op correcte wijze registreren en declareren”, vertelt Peter Littooij, lid Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. In de voorbereidingsperiode zijn hiervoor diverse controles uitgevoerd en verbetermaatregelen voorgesteld. Het ziekenhuis signaleert bijzonderheden in de administratie in een vroeg stadium, waardoor fouten in de declaraties en herstelwerkzaamheden in een later stadium voorkomen kunnen worden.

Transparantie over rapporteren en continu samenwerken om te verbeteren heeft het onderling vertrouwen tussen Menzis en Martini sterk gegroeid, zegt Littooij. “Er is sneller duidelijkheid over de zorgkosten en patiënten krijgen zo sneller en beter inzicht in de zorgkosten en kosten eigen risico die ze hebben gemaakt.”

Overgangstraject met Menzis 

Het overgangstraject naar Horizontaal Toezicht van het Martini Ziekenhuis is in 2014 met Menzis gestart. Zowel Martini als Menzis hebben een forse inspanning geleverd om dit te bereiken. Littooij: “Nu we over zijn op Horizontaal Toezicht hoeven zorgverzekeraars minder controles achteraf uit te voeren op onze declaraties. Dit scheelt ook weer veel werk voor onze medisch specialisten en de afdeling Zorgadministratie. Er staat nu een goede basis met correcte registratie. Vanaf nu zullen we jaarlijks aantoonbaar zelf voldoende controles uitvoeren om juiste registraties en declaraties te blijven waarborgen en verbeteren.”

Door: Nationale Zorggids