Normal_geld__biljet__bankbiljet

62 miljard euro gedeclareerde zorg in 2017. Dit is wat de zorg kost in Nederland, zegt Vektis. Gekeken naar de gemiddelde kosten per verzekerde komt het bedrag uit op 3.650 euro. Dit meldt Vektis. 

42 miljard euro viel binnen de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is exclusief de kosten die vergoed zijn uit de aanvullende verzekering. In de Wet langdurige zorg (Wlz) ging 19,3 miljard euro om. De 42 miljard bestond met name uit ziekenhuiszorg, gevolgd door geneesmiddelenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vergeleken met 2016 is er sprake van een stijging van de zorgkosten van 2,7 procent, waarbij de Wlz-uitgaven met 4 procent het sterkst stegen. De zorgkosten over 2017 zijn nog niet volledig in beeld te brengen. Dit komt doordat voor grensoverschrijdende zorg en  geestelijke gezondheidszorg nog niet alle declaraties bij de zorgverzekeraars binnen zijn. Het bedrag kan dus nog iets oplopen. 

Door: Nationale Zorggids