Normal_geld_rekenmachine

Iedereen moet zich verzekerd voelen van goede zorg als dit nodig is. Daarom is het belangrijk dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Hierover maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich grote zorgen; de kosten stijgen namelijk hard. Bij ongewijzigd beleid wordt de zorg onbetaalbaar en dus ook minder toegankelijk voor iedereen. Dit meldt NZa. 

De NZa wijst nogmaals op het belang van krachten bundelen. Welke zorg, ‘waar’ en ‘door wie’ moet opnieuw bekeken worden. Hoewel de kwaliteit van zorg in Nederland hoog is, gaven we hier dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljard euro aan uit.

Vergrijzing en personeelstekorten

De zorgkosten stijgen door onder meer de vergrijzing en het personeelstekort. Volgens de NZa worden er zeker stappen gezet om deze kostenstijging in de hand te houden, bijvoorbeeld met nieuwe initiatieven en beleidsvoornemens, maar de resultaten zijn nog te mager.

NZa past bekostiging aan bij belemmeringen

Ook zijn er afspraken gemaakt over taakherschikking en verplaatsing van zorg, preventie en innovatie. Maar hier laten de resultaten eveneens op zich wachten. Door de gezamenlijk zorgvraag in kaart te brengen, eenvoudige zorg naar de eerste lijn te verplaatsen en deze afspraken te monitoren, kan veel gedaan worden. Als de bekostiging een belemmering blijkt, dan is de NZa bereid om dat aan te passen. 

Door: Nationale Zorggids