Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over de manier waarop het kwaliteitskader wordt gebruikt als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te brengen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgkantoren gebruiken het nieuwe kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg voor hun gesprekken met zorgaanbieders over de inkoop. Dit meldt NZa. 

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is in 2017 op initiatief van de sector zelf vernieuwd. In het kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op het van elkaar (en de cliënten) willen leren en het opzetten van een continu verbeterproces. Het gesprek over de kwaliteit op basis van de kwaliteitsrapporten die instelling zelf opstellen is daarin een belangrijk element.

Het kwaliteitskader biedt het zorgkantoor én de zorginstelling de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg zo bespreekbaar en beheersbaar te maken. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader en de bijbehorende rapporten als een weergave van het leerproces van de zorginstellingen. 

Verbeterpunten

Het gebruik van het kwaliteitskader leidt tot verbeterpunten die zorginstellingen de komende tijd zullen oppakken. Daarnaast zullen ook zorgkantoren de komende jaren moeten aantonen dat zij de verbeteringen die zorginstellingen doorvoeren kritisch volgen en waar nodig bijsturen.

Partijen zijn positief gestemd

Zowel de zorgkantoren als de IGJ, de VGN en KansPlus zijn positief over de opzet van het nieuwe kader. In de eerdere versie van het kwaliteitskader stonden meer concrete, procesmatige normen. Daardoor kreeg het kwaliteitskader het karakter van een ‘vinklijstje’. Het nieuwe kader is er juist op gericht om een continu, bewust verbeterproces te starten. Ze geven daarnaast aan dat de aandacht bij de in- en verkoop van zorg nu veel meer ligt op de kwaliteit van zorg en minder op de kosten.

Zorgkantoren juichen trotse instellingen toe

Zorgkantoren vinden tenslotte dat zorginstellingen in de gehandicaptenzorg soms wat meer trots mogen zijn op wat zij hebben bereikt. Het kwaliteitsrapport mag dat ook uitstralen. Soms zijn zorginstellingen ten onrechte bescheiden over de goede dingen die ze doen. Zorgkantoren zien geen weerstand bij zorginstellingen tegen het gebruik van nieuwe instrumenten zoals zelfreflectie. Het opstellen van het kwaliteitsrapport wordt niet ervaren als een (extra) administratieve last.

Door: Nationale Zorggids