Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. Een restitutiepolis garandeert vrije artsenkeuze, een naturapolis geeft toegang tot veel gecontracteerde zorg, een budgetpolis tot iets minder en een combinatiepolis geeft deels recht op vergoeding via natura en deels via resitutie. En dan is er nog de kleinere pro-life polis en de veelbesproken collectieve zorgverzekering. 

Naturapolis

De meeste zorgverzekeringen zijn een naturapolis, waarbij een verzekeraar afspraken heeft gemaakt met een grote groep zorgverleners. Alleen als je naar één van deze zorgverleners gaat, krijg je de zorg volledig vergoed.

Budgetpolis

Een budgetpolis is in feite een uitgeklede variant van de naturapolis, waarbij de verzekerde nog minder keuze in zorgverleners heeft. Budgetpolissen vind je onder meer bij ZEKUR, Zilveren Kruis en ZieZo (onderdeel van Zilveren Kruis). Deze verzekeringen zijn vaak helemaal online en voor herhaalrecepten kun je soms alleen terecht bij een internetapotheek.

Restitutiepolis

Tot slot zet een andere veelgebruikte polis in op restitutie. De naam zegt het eigenlijk al restitutie = terugbetaling. Echter, komt het in de praktijk bijna nooit meer voor dat iemand met een resitutiepolis moet terugbetalen. Zorgverzekeraars met dit soort verzekering hebben steeds vaker met alle ziekenhuizen en de meeste zorgverleners een contract afgesloten. Komt het een keertje voor dat er geen contract is, dan moet wel de rekening eerst zelf betaald worden alvorens de zorgverzekeraar dat bedrag terugstort.

Gecontracteerde zorg

Het komt er op neer dat als je een resitutiepolis kiest, je gegarandeerd bent van vergoede zorg. Restitutiepolissen zijn maandelijks vaak iets duurder dan een naturapolis, maar je krijgt er ook meer voor terug. Je hoeft de zorg bijvoorbeeld niet zelf te betalen en soms wordt zelfs een deel van je eigen risico kwijtgescholden (afhankelijk van de situatie en zorgverzekeraar). Het hangt er maar net vanaf wat jij komend jaar nodig denkt te hebben.

Volgens Overstappen.nl kan het lonen om te kiezen voor een naturapolis. De meeste zorgverzekeraars hebben namelijk met veel zorgverleners afspraken gemaakt. Daardoor is er vrijwel altijd een zorgverlener van jouw keuze beschikbaar.

Collectieve zorgverzekering

Aansluiten bij een collectief is ook dit jaar weer mogelijk. Een collectiviteitspolis houdt eigenlijk in dat een (grote) groep mensen dezelfde basisverzekering heeft. Werkgevers, vakbonden, ouderenorganisaties of patiëntenverenigingen maken hierover speciale afspraken met zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld over zorg die vanuit het collectief vaker wordt gebruikt, zoals trainingen om rugklachten na tillen te voorkomen.
Ook bieden veel gemeenten collectieve verzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen die veel kosten maken voor hun zorg. Steeds meer verzekeraars trekken zich terug uit gemeenten die niet rendabel genoeg zijn en waar meer ‘winst’ valt te behalen op het gebied van preventie en vroegsignalering.

Ook gaat de collectiviteitskorting die verzekeraars bieden na dit jaar omlaag: van maximaal 10 procent naar maximaal 5 procent. Vooral mensen die zo'n verzekering hebben bij werkgevers die nu nog deze maximale korting krijgen gaan dit merken. Twee derde van Nederland is collectief verzekerd voor zijn zorgverzekering via de werkgever, sportclub of gemeente.

Pro-life polis

De pro-life polis is er voor diegenen die ethische bezwaren hebben bij bepaalde vormen van zorg, bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie (ivf) of geslachtsverandering. Zilveren Kruis is de enige verzekeraar met een polis die aansluit bij een christelijke levensovertuiging, waarbij geen medische behandelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn: abortus, euthanasie, kunstmatige inseminatie en anticonceptiemiddelen met een mogelijk abortieve werking. 

Door: Nationale Zorggids
Bronnen: Rijksoverheid, Zorgwijzer.nl en Overstappen.nl