Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering. Mensen worden geadviseerd om over te stappen en ongerust gemaakt als ze dit niet doen. Als zorgaanbieders hier niet mee stoppen, neemt de NZa maatregelen die kunnen leiden tot een boete. Dit meldt de zorgautoriteit. 

De afgelopen weken zijn er meerdere voorbeelden in het nieuws gekomen van zorgaanbieders die patiënten waarschuwen om geen polis af te sluiten bij een bepaalde zorgverzekeraar. Op websites of in spreekkamers is soms subjectieve of eenzijdige informatie over een verzekeraar te vinden. Ook de NZa ontving hierover verschillende meldingen. In zulke gevallen kan sprake zijn van misleiding. De Zorgautoriteit roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op om discussies over de zorginkoop niet over de rug van patiënten te voeren.

Objectieve en feitelijke informatie 

De Nederlandse Zorgautoriteit verwacht dat zorgaanbieders objectief en feitelijk informatie verstrekken over zorg en het al dan niet hebben van een contract met een verzekeraar. Als mensen vragen hebben over hun zorgverzekering, kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die kan hen vertellen of ze volgend jaar terechtkunnen bij een bepaalde zorgaanbieder. Soms kan het zijn dat de onderhandelingen nog niet rond zijn. Daarom is het aan te raden om de websites van zorgverzekeraars in de gaten te houden.

Door: Nationale Zorggids