Zorgverzekeraars en maatschappelijke thema's

Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis scoren slecht op maatschappelijke thema's zoals corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, die periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland beoordeelt aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Dit meldt Amnesty International. 

Verbeteringen VGZ, CZ en Menzis op maatschappelijke thema's

VGZ, CZ en Menzis worden sinds 2018 meegenomen in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Toen was het beleggingsbeleid van deze verzekeraars verre van duurzaam, bijvoorbeeld op thema’s als klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn. In het meest recente onderzoek, krijgt VGZ vijf hogere scores en scoren CZ en Menzis beide op slechts één onderwerp een hoger rapportcijfer, namelijk op transparantie. 

NN Group verbetert beleid op maatschappelijke thema's

Er zijn ook grotere verbeteringen te zien bij de verzekeraars die in de Eerlijke Verzekeringswijzer worden vermeld. Zo scoort de NN Group een stuk beter dan bij het vorige beleidsonderzoek in 2018. Waar het toen nog op slechts op één thema een voldoende scoorde, krijgt NN Group nu op negen thema’s een voldoende. Projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer: "We moedigen NN Group aan deze lijn door te trekken en hopen dat achterblijvers als CZ en Menzis ook snel de weg omhoog vinden". 

Maatschappelijke thema's periodiek beoordeeld door de Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland. Dit doen zij aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Het gaat om de volgende verzekeringsgroepen: Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN Group, VGZ en Vivat. Voor de zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ is het de tweede keer dat hun beleid is beoordeeld, omdat zij pas in 2018 in de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn opgenomen. Het beleid van de andere zes verzekeraars werd voor de zevende keer onder de loep genomen.

Hogere scores dan in het vorige beleidsonderzoek

De negen verzekeringsgroepen haalden, verdeeld over de 21 thema's, in totaal 44 hogere scores in vergelijking met het beleidsonderzoek van 2018. De NN Group voerde de meeste beleidsverbeteringen door (55). Aegon en Vivat haalden allebei op acht thema's hogere scores. VGZ kreeg vijf hogere scores, Achmea en Allianz allebei vier, en ASR twee. CZ en Menzis kregen allebei op slechts één onderwerp een hoger rapportcijfer, namelijk op transparantie. 

Door: Nationale Zorggids