Normal_geld_medicijnen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28 procent meer dan in 2018. De SKGZ vindt het belangrijk dat ook in 2020 consumenten de SKGZ weten te vinden als zij een probleem ervaren met hun zorgverzekeraar. Dit meldt de SKGZ

De SKGZ bemiddelde in 2019 het meest in klachten over premie, medisch specialistische zorg en hulpmiddelen. Wat betreft geschilbeslechting waren de meest voorkomende onderwerpen medisch specialistische zorg, hulpmiddelen en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). Het onderwerp hulpmiddelenzorg is ten opzichte van vorig jaar nieuw in deze top drie. Deze klachten en geschillen gingen vaak over hoortoestellen en diabeteshulpmiddelen. Met name het aantal geschillen over dit onderwerp steeg in 2019. 
 
De Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2019 bijna 7.000 mensen. 
 

Betaalbaarheid zorg

 
In het jaarverslag kijkt de SKGZ ook vooruit. De voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kijkt naar veranderingen in de rechtspraak. De Ombudsman Zorgverzekeringen buigt zich over het vraagstuk: ‘hoe houden we de zorg betaalbaar?’
 
Het jaarverslag van de SKGZ is opgesteld voordat in Nederland het coronavirus zijn intrede deed. Op dit moment gaat de bemiddeling en geschilbeslechting met kleine aanpassingen door. Bemiddeling door de Ombudsman verloopt telefonisch. Ook de hoorzittingen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vinden telefonisch plaats. Zorgverzekeringslijn biedt nu online trainingen aan. Op deze manier probeert de SKGZ iedereen ook nu zo goed mogelijk van dienst te blijven. 
 
 
Door: Nationale Zorggids