Piek in voorschrijven medicijnen astma en COPD alleen bij start lockdown
Tijdens de coronapandemie ziet het Nivel verschillende patronen in het voorschrijven van medicatie bij verschillende typen luchtwegaandoeningen. Na een tijdelijke stijging in het voorschrijven van geneesmiddelen bij COPD en astma aan het begin van de lockdown daalde dit vervolgens weer tot iets onder het niveau van 2019. Het voorschrijven van hooikoortsmiddelen veranderde niet tijdens de pandemie, terwijl het bij middelen tegen verkoudheid daalde. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
 
Het Nivel monitort het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Deze week publiceren we de vijfde factsheet in deze serie; deze gaat over het voorschrijven van geneesmiddelen bij luchtwegproblemen. We bekeken drie groepen middelen: geneesmiddelen die vooral worden voorgeschreven bij astma en COPD, middelen bij hooikoorts en middelen bij verkoudheid.
 

Verschillen in voorschrijven geneesmiddelen bij luchtwegaandoeningen

Voor middelen bij astma en COPD zien we tussen week 9 (week dat eerste coronapatiënt in Nederland werd gesignaleerd) en week 12 (start van de lockdown) een stijging in het voorschrijven. Daarna daalt het aantal voorschriften weer, uiteindelijk tot iets onder het niveau van 2019. Dit lijkt een compensatie van de korte piek in week 9 tot en met 12.
 
Het voorschrijven van middelen bij hooikoorts piekte in week 15-17 en week 22-23. Dit zagen we ook in 2019 en past bij de variatie in hooikoortsklachten die mensen ervaren. 
 
Het voorschrijven van middelen bij hoesten en verkoudheid daarentegen halveerde tijdens de coronaperiode, na een eenmalige stijging in week 11. Een verklaring hiervoor is de afname van het aantal contacten met de huisarts voor hoesten en verkoudheid. 

Over het onderzoek

Voor het vaststellen van deze cijfers maken we gebruik van de zorgregistraties van deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
 
Door: Nationale Zorggids