Normal_stethoscoop_rekening_factuur

In vergelijking met andere EU-landen presteert het Nederlands zorgstelsel bovengemiddeld goed. De kwaliteit en toegankelijkheid van zorg is in ons land beter dan elders in Europa, blijkt uit onderzoek van De Argumentenfabriek, in opdracht van VGZ. De zorguitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn hier lager en stabieler dan andere landen in Noordwest Europa. Behalve als het gaat om de langdurige zorg. De zorguitgaven daarvan zijn hier hoger dan elders. Dit meldt Skipr. 

Niet alleen is de toegang tot de zorg hier goed, stelt de Argumentenfabriek, maar ook hebben Nederlanders een betere levensverwachting en weinig sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Aan curatieve zorg geven we relatief weinig geld uit, maar aan de andere kant geeft Nederland bovengemiddeld veel uit aan langdurige zorg.

Goed functionerend stelsel

VGZ is tevreden met de resultaten. “Deze mooie feitelijke en cijfermatige publicatie ondersteunt de conclusie dat, ook al blijft er werk aan de winkel, Nederland een goed functionerend stelsel heeft: eens stelsel dat de potentie heeft innovatief te blijven en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan”, aldus bestuursvoorzitter Ab Klink van VGZ.

Door: Nationale Zorggids