Logo_vng_logo

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag. Dit meldt VNG met een persbericht op EZPRess. 

De verzekeraars zijn dezelfde als in het oude collectieve zorgverzekeringscontract. Zij bieden een naturapolis en een restitutiepolis. Een nieuw element is de budgetpolis. De collectiviteitsverzekering voorziet net als voorheen in drie aanvullende verzekeringen en twee aanvullende tandartsverzekeringen.

Collectiviteitskorting

Het contract gaat in op 1 januari 2021. In het contract is de maximaal toegestane collectiviteitskorting van 5 procent bedongen voor de basisverzekering. Ook voor de aanvullende polissen zijn kortings- en acceptatievoorwaarden afgesproken. Daarnaast bieden IZA, CZ en Menzis bedrijfszorgpakketten aan voor gemeentelijke organisaties. Het gaat om diensten en dekkingen gericht op vitaliteit van medewerkers, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Tegemoetkoming kosten aanvullende verzekering

In de cao is recent afgesproken dat alle medewerkers recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende verzekering. Dit betekent dat zij zich voor de tegemoetkoming niet per se bij één van de collectieve zorgverzekeraars hoeven te verzekerden. De collectieve verzekeraars maken de premies voor het basisverzekering op de deurmatdatum (november van ieder jaar) bekend. Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl kunnen medewerkers premies vergelijken.