Normal_psycholoog_psychiater

Veel mensen die baat hebben bij seksuologische hulpverlening, zien daar vanaf omdat deze nauwelijks wordt vergoed. Recent onderzoek van Bureau van Bureau HHM toont aan dat seksuologische hulpverlening door NVVS-professionals duurzaam effect heeft en leidt tot een besparing van de zorgkosten. Vanwege deze bewezen meerwaarde bepleit de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie vergoeding van haar hulpverlening door zorgverzekeraars. Dit meldt NVVS. 

Een seksuoloog heeft geen beschermde beroepstitel. Seksuologen, consulenten seksuele gezondheid en andere professionals met een NVVS-registratie onderscheiden zich door accreditatie en het werken volgens de beroepscode. De NVVS beschouwt seksuologie als een bio-psycho-sociale wetenschap. Professionals binnen deze sector werken multidisciplinair, doelmatig en  volgens de nieuwste erkende wetenschappelijke inzichten.

Bekostiging van de zorg

Bureau HHM beschouwt het werk als belangrijke meerwaarde van de seksuologische hulpverlening en de NVVS is daar trots op. De vereniging hoopt dat de erkenning van de meerwaarde leidt tot een snellere inzet en bekostiging van de zorg. Zodat iedereen die dat nodig heeft de professionele seksuologische hulp en adviezen krijgt die men verdient.

Door: Nationale Zorggids