Normal_pexels-pixabay-40568

Het programma Zinnige Zorg is in 2014 gestart om niet-effectieve of niet-gepaste zorg in het basispakket op te sporen en terug te dringen. Door dit niet-gepast gebruik van verzekerde zorg te verminderen, zou de doelmatigheid van het basispakket toenemen. Ook zouden kosten kunnen worden bespaard. Het belang van zinnige zorg is breed geagendeerd, maar het daadwerkelijk terugdringen van niet-effectieve zorg blijkt in de praktijk een stuk lastiger te zijn. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

De verbeteringen komen te langzaam tot stand. Daarover zijn de Algemene Rekenkamer en het Zorginstituut het eens. Op basis van eigen ervaringen en inzichten is het Zorginstituut eerder dit jaar begonnen met het doorvoeren van een aantal veranderingen om de activiteiten in het kader van Zinnige Zorg effectiever te maken. Het rapport van de Rekenkamer heeft dit proces versneld. 

Doorontwikkeling Zinnige Zorg

Het Zorginstituut heeft de bevoegdheid om te beoordelen welke zorg als effectief kan worden beschouwd en deel uitmaakt van het basispakket. Met Zinnige Zorg-activiteiten wordt voortaan meer ingezet op het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg. Dat betekent dat in Zinnige Zorg meer nadruk komt te liggen op de vraag of zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’.
Hiervoor wordt gekeken naar bewijs voor de aantoonbare effectiviteit van een behandeling. Als dat niet het geval is, moet er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kan daarbij helpen. Zodra dat onderzoek is afgerond, zal het Zorginstituut een standpunt innemen of de zorg al dan niet in het pakket moet blijven.


Door: Nationale Zorggids