Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Voor het eerst in jaren is er een daling te zien in het aantal cliënten én de kosten van niet-gecontracteerde zorg voor wijkverpleging. Tot 2019 steeg het gebruik van niet-gecontracteerde wijkverpleging. In 2016 maakten 16.000 cliënten er gebruik van, in 2017 21.000, in 2018 30.000 en in 2019 daalde dit plots naar 19.000 cliënten. Dit meldt Vektis. 

De vergoeding van niet-gecontracteerde zorg is doorgaans lager dan de vergoeding van gecontracteerde zorg. Toch liggen de kosten per cliënt per jaar in de niet-gecontracteerde zorg een factor 1,7 hoger dan in de gecontracteerde zorg voor wijkverpleging voor de jaren 2017-2019. Dit betekent dat er in de niet-gecontracteerde zorg meer dan tweemaal zoveel uren zorg per cliënt per maand verleend is voor de betreffende jaren. Dit verschil is kleiner geworden in de tijd.

Bevorderen zorgcontractering 

Aan de hand van de nieuwste cijfers over het aandeel niet-gecontracteerde zorg heeft Minister de Jonge besloten om het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ niet in te dienen. Bij goedkeuring van dit voorstel kan de overheid voor bepaalde (deel)sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vastleggen. Hierdoor zou dit dus niet langer worden overgelaten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie.

De minister wil eerst aankijken of de andere inspanningen die zijn ingezet voldoende bijdragen aan het verminderen van niet-gecontracteerde zorg.

Door: Nationale Zorggids