Normal_coins-5379312_640

De NZa roept zorgkantoren op om meer te doen om het geld dat bedoeld is voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg daar in te zetten waar dat tot de meeste verbetering leidt. De actieve sturing op kwaliteitsverbetering is nog onvoldoende. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Verbetering kwaliteit 

2021 is het laatste jaar dat zorgkantoren de kwaliteitsmiddelen apart toekennen. Het gaat om maximaal 1,45 miljard euro. De NZa roept zorgkantoren op om dit jaar extra goed te kijken bij welke zorgaanbieders verbetering van de kwaliteit van zorg het meest nodig is en op welke manier dat bereikt kan worden. Als de zorgkantoren geen onderscheid maken tussen verpleeghuizen, is er het risico dat de middelen niet maximaal worden ingezet om het doel te bereiken: betere kwaliteit voor alle cliënten.

Goede basis

Per zorgaanbieder, en soms al per locatie, hebben zorgkantoren kwaliteitsinformatie verzameld. Ze weten beter wanneer de kwaliteit in een verpleeghuis onder druk staat. Ook voeren ze meer en betere gesprekken met aanbieders over de kwaliteit. We zien daarnaast dat zorgkantoren gestimuleerd hebben dat er meer personeel kwam in de verpleeghuizen. Of de inspanningen tot betere kwaliteit hebben geleid voor alle cliënten moet nog blijken uit de verantwoording.

Kwaliteit voor de cliënt

Zorgkantoren kunnen wel meer verschil maken tussen zorgaanbieders. Met de kwaliteitsinformatie kunnen ze zien waar de kwaliteit niet goed genoeg is. Op basis daarvan kunnen ze kiezen waar en hoe ze de beschikbare kwaliteitsgelden inzetten. De kwaliteitsdiagnoses van de zorgkantoren moeten nog wel beter worden. Deze moeten namelijk een stevige onderbouwing gaan vormen voor resultaatgerichte maatwerkafspraken met zorgaanbieders over prijs-kwaliteit.

Gevolgen corona

In 2020 hebben de bewoners, mantelzorgers en zorgprofessionals van verpleeghuizen een zwaar jaar gehad vanwege de corona-uitbraak. De druk op de verpleeghuiszorg neemt ook nu weer toe, vanwege het grote aantal besmettingen. Het plaatst verpleeghuizen voor de lastige uitdaging om in deze tijden toch goede zorg te blijven bieden. Het kwaliteitsbudget kan eraan bijdragen om waar mogelijk volgens de standaarden kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan bewoners.


Door: Nationale Zorggids