Normal_money-5376568_640

Steeds meer Nederlanders zijn voor een hogere zorgpremie als daardoor het eigen risico afgeschaft wordt. 41 procent is voor een hogere premie, in 2017 was dat 29 procent. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Dit meldt Pricewise.

Groep met meeste zorgkosten wil af van het eigen risico

Vooral gepensioneerden en 65-plussers zeggen van het eigen risico af te willen in ruil voor een hogere premie. Deze groep kiest al vaak voor het laagste verplichte eigen risico van 385 euro, maar geeft ook aan dit bedrag vaak helemaal op te maken. De groep die het eigen risico liever behoudt dan dat zij een hogere premie voor de zorgverzekering moeten betalen (26 procent) is vaak jonger dan 65. Deze groep maakt dan ook minder vaak aanspraak op het eigen risico. Daarnaast kiezen zij vaker voor een hoger eigen risico, waardoor ze maandelijks korting krijgen op de zorgpremie.

Ruim een derde betaalt eigen risico in termijnen

Omdat velen de betaling van het eigen risico niet in een keer kunnen voldoen, is het ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Het niet gebruikte voorschot wordt teruggestort.  34 procent van de Nederlanders heeft in 2020 hun eigen risico in termijnen betaald. Dit zijn vooral ouderen. 16 procent van de ondervraagden vroeg het afgelopen jaar een betalingsregeling aan. Volgens Pricewise is het aandeel jongeren daarin gegroeid, omdat ze vaker voor hoge onverwachte kosten komen te staan en minder goed op de hoogte zijn van welke zorg vergoed wordt.

Minder dan de helft van de Nederlanders maakt het standaard eigen risico op

In 2020 koos zoals elk jaar een grote meerderheid van de Nederlanders (77 procent) voor een eigen risico van 385 euro. Daarvan heeft een kwart nog geen kosten gemaakt en iets minder dan de helft (45 procent) heeft de volledige kosten voor het eigen risico al voldaan. Bijna 10 procent koos voor het hoogste bedrag van 885 euro. Nederlanders die voor het hoogste eigen risico kiezen, maken vaker geen tot weinig zorgkosten. Die groep is vaker van plan volgend jaar dezelfde keuze te maken.


Door: Nationale Zorggids