Normal_arts_patient_intake

Als je zorg nodig hebt is het prettig om te weten bij welke zorgverlener je het beste terecht kunt. Per patiënt en per aandoening verschilt het namelijk welk ziekenhuis het meest geschikt is om een behandeling te ondergaan. Zilveren Kruis maakt deze informatie met zorgrapporten inzichtelijk, zodat verzekerden de voor hen best passende zorgaanbieder kiezen. Dit meldt Zilveren Kruis.

Sinds dit jaar zijn de zorgrapporten ook digitaal op te vragen. Verzekerden wordt van harte aanbevolen hier hun voordeel mee te doen, alles telt mee voor het totaalplaatje van gezondheid, aldus de zorgverzekeraar. 

Grotere kans op succes

De kans op een succesvolle behandeling hangt af van diverse factoren. Zoals de ervaringen van de zorgverlener met de aandoening, het aantal artsen dat de behandeling uitvoert en hoe vaak zij dit doen. Bovendien kunnen verzekerden persoonlijke voorkeuren aangeven, zoals reisafstand of voorkeur voor een bepaald ziekenhuis. Op basis daarvan vergelijkt Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, vijf ziekenhuizen met elkaar.

Vergelijking digitale zorg

Met een zorgrapport krijgen verzekerden bijvoorbeeld inzicht in waar de meeste operaties voor die aandoeningen worden gedaan en wat de beroepsgroep het minimale aantal vindt. En in welke mate en bij welke zorgverlener er complicaties optreden na een behandeling. Voor diverse ingrepen wordt nu ook vergeleken of zorgverleners digitale zorg aanbieden. Naast behandelingen voor onder andere ernstige eczeem, liesbreuk, trombose, staar en knievervanging zijn diverse rapporten gericht op verschillende soorten kanker.

Vergroten keuzevrijheid

De afgelopen periode heeft de invoering van én toegang tot digitale zorg een enorme versnelling laten zien. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: "Van het aantal uitgevoerde behandelingen tot de mogelijkheid van videoconsulten en online inzage in het eigen medisch dossier; het speelt allemaal mee bij het maken van de juiste keuze. Met deze informatie vergroten wij de keuzevrijheid van onze verzekerden zodat zij vooraf de juiste afweging en beslissing kunnen maken."

Gesprek goed voorbereid

Omdat een gesprek met een arts best spannend kan zijn, wordt weleens de informatie die de arts vertelt vergeten, of stelt een patiënt niet de vragen die het meest van belang zijn. Daarom zijn in het rapport ook tips en voorbeeldvragen opgenomen. Verzekerden kunnen deze meenemen naar het gesprek met de arts. Zo helpt een zorgrapport meer regie te nemen op de behandeling.

Door: Nationale Zorggids