Normal_normal_money-5376568_640

Over het afgelopen jaar heeft Menzis een negatief resultaat geboekt van 41 miljoen euro. In 2020 waren de gevolgen van de coronapandemie en de impact op de samenleving én de zorg enorm. Ook in 2021 houdt de druk op de zorg aan en blijft de pandemie van invloed de activiteiten en resultaten van de zorgverzekeraar. Desondanks is de financiële positie van Menzis gezond, zo meldt de zorgverzekeraar. 

“De coronapandemie is vorig jaar voor bijna iedereen allesbepalend geweest. Of je nu patiënt, zorgaanbieder of zorgverzekeraar bent”, licht CFRO Dirk Jan Sloots toe. “Menzis heeft zich samen met andere zorgverzekeraars ingezet om continuïteit van zorg te waarborgen. Zo kon de aandacht van zorgaanbieders maximaal uitgaan naar het verlenen van de noodzakelijke coronazorg en het in stand houden van de zorgcapaciteit. Dat is ook belangrijk voor de periode na corona.” 

Onzeker financieel jaar

Door de coronacrisis was de onzekerheid over het financieel resultaat en de solvabiliteit van Menzis groter dan anders. Er waren meer kosten voor de coronazorg en voor extra regelingen om de zorg te continueren. Daar stonden inkomsten tegenover uit diverse regelingen voor zorgverzekeraars, en minder zorgkosten door uitstel en uitval van zorg.

Uiteindelijk boekte Menzis over 2020 een negatief resultaat van 41 miljoen euro, bij een totaal van 6.630 miljoen euro aan opbrengsten van premies en bijdragen. De zorgverzekraar zet 135 miljoen euro van de reserves in om hun premiestijging voor 2021 te dempen. Het solvabiliteitsniveau bedroeg aan het einde van 2020 153 procent. Hiermee behouden ze een solide financiële basis.

Samen werken aan leefkracht

Het versterken van leefkracht, preventie en een gezonde leefstijl zijn prioriteiten voor Menzis. De coronapandemie bevestigt nog eens dat aandacht hiervoor essentieel is. Waar mogelijk werkt Menzis met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om dit te bevorderen; vooral in de regio’s waar ze actief zijn. Zo helpen ze inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven. En ze zorgen voor de juiste zorg dicht bij huis, als er toch zorg nodig is.

Door: Nationale Zorggids