Normal_spuit_medicijnen

Het geneesmiddel Zolgensma, bedoeld voor de behandeling van de zeldzame spierziekte SMA, staat vrijdag 23 april 2021 op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland, zo meldt het adviesorgaan. 

 

De gentherapie Zolgensma is bedoeld voor de behandeling van SMA: spinale musculaire atrofie. SMA is een erfelijke aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van spieren. Het verloop van SMA is ernstig, omdat ook de ademhalingsspieren verlamd kunnen raken. Het medicijn Zolgensma kost ongeveer 1,9 miljoen euro per behandeling en is daarmee het duurste geneesmiddel dat op de Europese markt is toegelaten. Het Zorginstituut beoordeelt nu samen met Ierland en België welke toegevoegde waarde het middel heeft voor SMA-patiënten, én of Zolgensma toegelaten moet worden tot het basispakket.

Maatschappelijke weging

De ACP doet de maatschappelijke weging van voorgenomen pakketadviezen van het Zorginstituut. De commissie doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst moet opleveren voor de hele Nederlandse bevolking. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar: belanghebbende partijen hebben de gelegenheid hun opvattingen te delen.

Nadat de commissieleden hun oordeel over Zolgensma hebben gegeven, adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg medio mei 2021 over opname in het basispakket. Bij een positief advies kan het Zorginstituut ook aangeven of de minister vanwege de hoge prijs afspraken moet maken met de fabrikant over een prijsverlaging. De minister is uiteindelijk degene die besluit of het middel wel of niet wordt vergoed uit het basispakket.

Door: Nationale Zorggids