Normal_consult_dokter_arts

CZ en alle huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg zijn samen met zorggroep HuisartsenOZL een unieke samenwerking aangegaan. De zeventig praktijken, de zorggroep en de verzekeraar hebben een regionaal vierjarig contract gesloten waarin is afgesproken dat alle huisartsen op dezelfde manier gaan werken. Het doel is om minder mensen naar het ziekenhuis te verwijzen en de kwaliteit van zorg te behouden voor lagere zorgkosten. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

In de regio is eerder een project van start gegaan waarbinnen veertien huisartsenpraktijken samen aan een huisartsenpraktijk van de toekomst werken: PlusPraktijken. Inmiddels werken alles huisartsen met de aanpak van PlusPraktijken, waarmee geld wordt bespaard maar de kwaliteit van zorg wordt behouden. Er vinden minder verwijzingen naar ziekenhuizen plaats, omdat specialisten naar de praktijk komen om daar een spreekuur te houden. 

Door: Nationale Zorggids