Normal_geld1

Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), die vindt dat dat een grootse prestate is gezien de enorme impact coronapandemie. Niet alleen op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook op de kosten ervan en de financiële bedrijfsvoering van zorgkantoren. De rechtmatige besteding van de zorgkosten en beheerkosten namen in 2020 toe. Slechts een klein deel van de uitgaven waren onrechtmatig of onzeker. Dit meldt de NZa. 

De totale kosten van de langdurige zorg stegen in 2020 tot 26.095 miljoen euro. Dit is een stijging van 10,4 procent ten opzichte van 2019. De kosten bestaan uit zorgkosten, subsidies van Zorginstituut Nederland en beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering. De zorgkosten en de beheerskosten vallen onder het toezicht van de NZa.

Rechtmatige besteding neemt toe

De zorgkosten van de Wlz bedroegen in 2020 25.790 miljoen euro. Hiervan is 97,2 procent, 25.075 miljoen euro, rechtmatig. De zorgkantoren hebben zich samen met het ministerie van Volksgezondheid en de NZa afgelopen jaren ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden zoveel mogelijk terug te dringen.
Over 2020 is te zien dat de onrechtmatigheden afgenomen zijn tot 296 miljoen euro. Dit zijn vooral onrechtmatigheden die ontstaan bij de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (161 miljoen euro) en formele onrechtmatigheden voor mondzorg (63 miljoen euro). Het gaat dan onder andere om uitbetaalde declaraties die niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

Onzekere besteding

Daarnaast is 446 miljoen euro onzeker. Dit zijn uitgaven waarvan het zorgkantoor niet kon vaststellen of deze overeenstemmen met wet- en regelgeving. Vanwege de coronapandemie gaf de NZa uitstel voor hun aanlevering. Daardoor zijn veel zorgaanbieders laat met hun aanlevering bij de zorgkantoren, waardoor enkele niet in staat waren om voor de verantwoording hun controlewerkzaamheden afgerond te hebben op de nacalculaties. Dit leidt tot onzekerheden van 367 miljoen euro. De beheerskosten van de Wlz bedragen 209 miljoen euro. Dit volledige bedrag is rechtmatig.

Door: Nationale Zorggids