Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Afgelopen september heeft het kabinet 675 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hogere lonen voor zorgprofessionals. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarom in oktober veel tarieven voor 2022 opgehoogd. Zorgverzekeraars hebben echter aangegeven dat het hen in de huisartsenzorg niet lukt om deze verhoogde tarieven op tijd door te voeren. Op hun uitdrukkelijk verzoek past de NZa de tarieven voor de huisartsenzorg daarom aan. Dit meldt de NZa. 

Tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 gaan de tarieven gelden zoals deze aanvankelijk op 1 juli 2021 zijn vastgesteld. Vanaf 1 april 2022 gelden de hogere tarieven, waarin de salarisstijging is verwerkt. Bij de vaststelling van deze tarieven zegt de NZa rekening te houden met gemiste inkomsten uit het eerste kwartaal.

Salarisstijging meenemen in onderhandelingen

Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid om de toegekende salarisstijging mee te nemen in de onderhandelingen en te verwerken in de contractuele afspraken die zij maken met zorgaanbieders. Zorgverzekeraars voorzien echter grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022. Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voert de NZa de salarisverhoging dus later door in de huisartsenzorgtarieven. De gemiste inkomsten uit de voorgaande maanden worden daarin meegenomen. De aangepaste indexen in de regelgeving worden zo snel mogelijk verwerkt en gepubliceerd.

Door: Nationale Zorggids