Normal_leefstijlprogramma__afvallen__weegschal__gli

In vijf maanden tijd is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) met ruim 10.000 mensen toegenomen. Het gaat om de periode 31 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021. Aan het begin van die periode deden er 17.890 mensen mee en vijf maanden later 28.100. Dit meldt het RIVM dat hier periodiek onderzoek naar doet. 

Ook het aantal declaraties en het gedeclareerde bedrag namen sterk toe, met respectievelijk 79 procent en 83 procent in vijf maanden tijd. Dat wordt voor een deel verklaard door de toename in het aantal deelnemers, maar ook doordat declaratiegegevens van eerder gestarte deelnemers steeds completer worden.

Verschil in leeftijd en sociaaleconomische status

Deelnemers zijn gemiddeld 51 jaar oud als ze starten met de GLI. De variatie in sociaaleconomische status van GLI-deelnemers is ongeveer gelijk aan de variatie in sociaaleconomische status in Nederland. Deelnemers aan de Beweegkuur zijn wat jonger en hebben vaker een lagere sociaaleconomische status vergeleken met deelnemers aan de andere GLI programma’s.

Aantal deelnemers iets lager dan in 2018 voorspeld 

In 2018 heeft het RIVM een voorspelling gemaakt van het aantal deelnemers aan de GLI. De verwachting was dat jaarlijks ongeveer 23.000 personen zouden beginnen met een GLI programma. Voor het eerste jaar en het tweede jaar werden minder deelnemers verwacht: ongeveer 12.000 personen in 2019 en 18.000 personen in 2020.  Uit de GLI-monitor komt naar voren dat in 2019 63 procent van het aantal verwachte deelnemers daadwerkelijk deelnam aan de GLI en 52 procent in coronajaar 2020. In 2021 komt de deelname naar verwachting hoger uit: op 73 procent van het aantal van 23.000 deelnemers dat voor 2021 verwacht werd. Met de recente sterke toename in het aantal deelnemers zou de uitvoering van de GLI in 2022 uit kunnen komen zoals in 2018 werd voorzien.

Door: Nationale Zorggids