Normal_vitamine_d_uit_basispakket_treft_1_5_miljoen_mensen

Het Zorginstituut Nederland heeft aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid geadviseerd om per 2023 vitamine D in alle sterktes uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

De Gezondheidsraad adviseert bij grote groepen in de bevolking vitamine D-suppletie. Vitamine D3 (colecalciferol) en calcium hebben onder meer een plaats bij de preventie van osteoporose en botbreuken. Calcium is nodig voor de aanmaak van botweefsel en vitamine D3 verbetert de opname van calcium in het lichaam.

Vitamine D uit basispakket

In 2019 is een aantal vitamine D-middelen uit het GVS gehaald. Dit betrof de middelen waarvoor (bijna) gelijkwaardige geneesmiddelen of voedingssupplementen als zelfzorgmiddelen vrij verkrijgbaar zijn. Dit resulteerde in een afname van het aantal gebruikers van vergoede varianten. Patiënten die vitamine D wel bleven gebruiken, gingen dat of zelf betalen of stapten over naar een (duurder) middel dat wel uit het basispakket vergoed werd.

Vanwege dit uitwijkgedrag en stijging van de totale uitgaven, heeft het Zorginstituut Nederland de minister nu geadviseerd om de vergoeding van alle vitamine D-geneesmiddelen te stoppen. Ditzelfde advies meldt ook dat de vergoeding van andere middelen in het GVS waarvan ook een zelfzorgvariant bestaat (zoals de protonpompremmers), heroverwogen zouden moet worden.

Kwetsbare groepen

In 2021 verstrekten openbare apotheken aan ruim 1,5 miljoen mensen een vergoedbaar vitamine D-middel, al dan niet in een combinatiepreparaat. De totale uitgaven voor deze middelen bedroegen 115 miljoen euro, dus gemiddeld 76 euro per patiënt per jaar. Vitamine D wordt gebruikt door een aantal kwetsbare patiëntengroepen. Zo ontvingen 293.000 mensen, zo’n 20 procent van de gebruikers, vitamine D in een medicijnrol, een hulpmiddel bij ordeningsproblemen bij vooral oudere mensen.

Verder worden bewoners van wijken met de laagste sociaal-economische status onevenredig hard getroffen, stelt SFK. Het gemiddeld gebruik van vitamine D ligt in deze wijken 1,8 keer hoger ten opzichte van wijken met de hoogste sociaal-economische status. Bij mensen met een laag inkomen resulteert het niet vergoeden van zorg vaker tot lager zorggebruik en minder therapietrouw door zorgmijding.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen