Normal_normal_geld__pennen__contract__afspraak

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. De contractering in de ggz  is dit jaar moeizaam verlopen, vooral door de onduidelijkheid over de financiële effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel. In de contracten voor 2022 zijn nog te weinig afspraken opgenomen over passende zorg. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De NZa vindt het belangrijk dat er meer meerjarenafspraken in contracten worden gemaakt. Hiermee ontstaan er langetermijnplannen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook moeten zorgverzekeraars de tarieven die zij bieden goed onderbouwen. Als het omzetplafond bereikt is moeten beide partijen zich inzetten om snel afspraken over bijcontractering te maken, aldus de NZa.

Meerjarencontracten

Er is volgens de zorgautoriteit begrip voor dat de invoering van het zorgprestatiemodel de afgelopen periode veel tijd en aandacht heeft gevraagd van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor 2022 zijn er daardoor bijna gen meerjarencontracten afgesloten. De komende jaren is het nodig dat partijen vooral op het punt van passende zorg meer afspraken vastleggen in contracten en dat zij afspraken maken die daadwerkelijk helpen om de wachttijden te verlagen. En niet in de laatste plaats ook om de administratieve belasting van zorgaanbieders en verzekeraars te verkleinen.

Wachttijden verlagen

Er zijn bij de NZa grote zorgen over de lange wachttijden in de ggz. In veel contracten zijn hierover afspraken gemaakt, maar het effect daarvan is nog niet zichtbaar. Daarom dringt de zorgautoriteit erop aan dat zorgverzekeraars, aanbieders en partijen in het sociale domein (zoals gemeenten) afspraken maken én vastleggen, om mensen met psychische problemen tijdig passende zorg te bieden. Zorgverzekeraars kunnen meer bekendheid geven aan het gebruik van regionale transfermechanismen en ervoor zorgen dat deze in alle relevante contracten worden opgenomen. Ook moeten mensen die lang wachten weten dat ze bij hun zorgverzekeraar terechtkunnen voor zorgbemiddeling.

Door: Nationale Zorggids