‘Collectieve corona-afspraken alleen nog als zorgcontinuïteit ernstig in gevaar komt’

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars mogen in het vervolg alleen nog gezamenlijke afspraken maken over de vergoeding van de kosten van corona als de continuïteit van de zorg landelijk ernstig in gevaar komt. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen – na twee coronajaren – goed de risico’s inschatten van een nieuwe coronagolf. Een ziekenhuis kan daar individueel met een zorgverzekeraar afspraken over maken. Met bilaterale afspraken is gericht maatwerk mogelijk en kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op specifieke individuele en/of regionale situaties. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De brancheorganisaties Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) vroegen de ACM - net als voor 2021 - of hun voorgenomen afspraken passen binnen de mededingingsregels. In januari had de ACM reeds aangegeven geen bezwaar te zien tegen de hoofdlijnen van die afspraken zoals die eind vorig jaar naar buiten waren gebracht. Half juni is de uitgewerkte overeenkomst voorgelegd aan de ACM.

Collectieve crisisafspraken

Voor de jaren 2020 en 2021 stond de ACM collectieve crisisafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars toe. Die afspraken gingen over de vergoedingen van de kosten die te maken hebben met het behandelen van coronapatiënten en waren noodzakelijk om de continuïteit van de zorg te garanderen. Voor het ACM-oordeel was belangrijk dat de afspraken tijdelijk waren en dat zo snel mogelijk werd teruggekeerd naar reguliere bilaterale onderhandelingen.

De ACM heeft vastgesteld dat in het najaar van 2021 individuele onderhandelingen voor 2022 ook volop plaatsvonden. De onderhandelingen werden echter abrupt verstoord door de uitzonderlijke en onvoorziene hevigheid van de Omikron-variant van Covid-19. De brancheorganisaties van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben toen contact met elkaar gezocht om bovenop de bilaterale afspraken een set collectieve afspraken te maken om de financiële gevolgen van corona voor ziekenhuizen op te vangen. Daarbij zijn voor de periode tot en met april afspraken vastgelegd over het compenseren van productie-uitval door Covid-19.

Collectieve afspraken niet meer nodig

Collectieve afspraken voor de eerste maanden van 2022 waren noodzakelijk om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen en enige extra tijd te hebben voor het afronden van de zorgcontracten tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar voor 2022. Daarbij zijn de collectieve afspraken voor 2022 beperkter en specifieker dan de afspraken voor 2021. Collectieve afspraken over productie-uitval na april zijn volgens de ACM niet nodig.

De ACM is van oordeel dat er alleen nieuwe afspraken gemaakt mogen worden bij bijzondere, nieuwe omstandigheden, waar de impact van corona de ziekenhuizen zo raakt dat sprake is van een ernstig gevaar voor de landelijke zorgcontinuïteit.

Door: Nationale Zorggids