Opmars antischurftmiddel onder jongvolwassenen

Het aantal jongvolwassen geneesmiddelgebruikers in 2022 bedroeg 1,2 miljoen, net zoveel als voor corona. Hoewel er meer vrouwelijke gebruikers zijn, is het aantal mannelijke gebruikers sterker gegroeid. Vooral antischurftmiddelen telden meer jonge gebruikers. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Het aantal jongvolwassenen, gedefinieerd als personen tussen de 18 en 26 jaar, dat in 2022 minstens één keer een geneesmiddel kreeg dat tot het basispakket behoort, bedroeg 1,2 miljoen. Dit komt overeen met 65 procent van alle personen in deze leeftijdsgroep. Met 740.000 gebruikers zijn er bijna 1,5 keer zoveel vrouwen als mannen (500.000) die een geneesmiddel gebruiken. Ook zonder hormonale anticonceptiva, die tot 21 jaar binnen het basispakket vallen, ligt het aantal vrouwelijke gebruikers nog steeds 1,4 keer zo hoog.

Coronadip

Ook voor de coronaperiode lag het aantal geneesmiddelgebruikers van 18-26 jaar rond de 1,2 miljoen. In coronajaar 2020 daalde hun aantal naar 1,1 miljoen, een afname van 6 procent. Hoewel het aantal gebruikers in 2021 weer wat steeg, was hun aantal pas in 2022 op het pre-coronaniveau. Opvallend is dat het aantal jongemannen dat in 2022 pakketmiddelen gebruikte 4 procent hoger ligt dan in 2018, vóór corona, terwijl het aantal vrouwen op exact hetzelfde niveau uitkwam.

De meest gebruikte geneesmiddelgroepen, behalve hormonale anticonceptiva, verschillen nauwelijks tussen mannen en vrouwen. Het meest gebruikt zijn de ontstekingsremmende NSAID’s (210.000 gebruikers), penicillines (178.000) en allergiemiddelen (174.000).

Antischurftmiddel

Een duidelijke stijger in 2022 zijn de antiparasitaire middelen, vooral antischurftmiddel permetrine en antiwormmiddel ivermectine, oraal toegepast. Van ivermectine, dat voorheen buiten het basispakket viel, is afgelopen jaar de indicatie verruimd naar behandeling tegen schurft. Voor deze indicatie wordt het middel vanaf 1 november 2022 vergoed uit het basispakket.

Het aantal jongvolwassen gebruikers van permetrine in 2022 verdubbelde nagenoeg tot 40.000 en het aantal gebruikers van ivermectine steeg tot bijna 10.000. Dit is in lijn met het sterk oplopende aantal schurftgevallen, vooral onder jongeren tot 24 jaar, zoals onderzoeksinstituut Nivel in oktober 2022 constateerde.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen